Showing posts from July, 2023

addu'ar haihuwa

"Idan kuna son yin  naƙuda  da sauri, kada ku ji tsoro. Ku yi imani da Allah kuma ku karanta wadannan …

Load More
That is All